1. 100 file market Backdrop họp lớp - kỷ niệm ngày ra trường: Tại đây
  Dismiss Notice

Điểm thưởng dành cho Trần Văn Cường

 1. 10
  Thưởng vào: 24/5/21

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 2. 2
  Thưởng vào: 24/6/19

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 3. 20
  Thưởng vào: 29/3/19

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 4. 10
  Thưởng vào: 15/8/18

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 5. 5
  Thưởng vào: 8/8/18

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 6. 1
  Thưởng vào: 27/7/18

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.

 • CHÚNG TÔI

  Filequangcao.com - Diễn đàn chia sẻ file, giao lưu, hỏi đáp và giúp đỡ về thiết kế quảng cáo CorelDRAW, Photoshop, Illustrator và tranh ảnh miễn phí. Hãy đăng ký thành viên để tham gia hoạt động cùng diễn đàn.

  Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm các thông tin do thành viên đưa lên diễn đàn.
 • THIẾT KẾ QUẢNG CÁO